Условия за ползване - ВЕСТЕД ЛЕДЪРС - Естествена кожа на едро и дребно - Кожа за тапицерия, кожа за обувки и кожа за колани
Условия за ползване - ВЕСТЕД ЛЕДЪРС - Естествена кожа на едро и дребно - Кожа за тапицерия, кожа за обувки и кожа за колани
Условия за ползване - ВЕСТЕД ЛЕДЪРС - Естествена кожа на едро и дребно - Кожа за тапицерия, кожа за обувки и кожа за колани
Условия за ползване - ВЕСТЕД ЛЕДЪРС - Естествена кожа на едро и дребно - Кожа за тапицерия, кожа за обувки и кожа за колани
РАЗПРОДАЖБА
+359 876 922 611
info@leatherside.eu
КОЖА ЗА ТАПИЦЕРИЯ
КОЖА ЗА КОЛАНИ
КОЖА ЗА ОБУВКИ
КОЖИ С КОСЪМ
 

• Условия за ползване

 

Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

Представяне

www.кожа.bg е интернет страница, чийто собственик е фирма ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
 
О1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.кожа.bg на своя или друг компютър.
О2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.кожа.bg, от първоначалното влизане до напускането на www.кожа.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.кожа.bg.
О3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.кожа.bg.
О4. Потребителите на www.кожа.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
О5. Потребителите на www.кожа.bgа имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.кожа.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.
О6. Всеки потребител е длъжен:
- т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД услуги.
- т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
- т.3 Да уведомява незабавно ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
- т.4 Да не извършва злоумишлени действия.
О7. Съдържанието на www.кожа.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД.
- т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.кожа.bg без изрично разрешение на ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД.
- т.2 Потребителите на www.кожа.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.кожа.bg.
- т.3 Потребителите на www.кожа.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.кожа.bg, без изрично писмено разрешение на ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД.
О8. Потребителите нямат право да претоварват www.кожа.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood).
О9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.кожа.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
О10. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
О11. www.кожа.bg събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.кожа.bg, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.кожа.bg, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури. 
О12. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
О13. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.кожа.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД.
О14. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД не носи отговорност за:
- Съдържанието на рекламите, публикувани на www.кожа.bg.
- Мненията изразени във форумите (коментарите).
- Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.кожа.bg.
O15. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.кожа.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.кожа.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
О16. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.кожа.bg.
О17. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД може да осигури публикуване на www.кожа.bg на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
О18. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.кожа.bg.
O19. Информацията в www.кожа.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
F1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
F2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.
F3. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях.
F4. Координатите на www.кожа.bg са следните :

ВЕСТЕД ЛЕДЪРС ЕООД

• E-mail: info@leatherside.eu

Vested Leathers facebook page
За контакти с нас

"ВЕСТЕД ЛЕДЪРС" ЕООД

Тел: +359 876 922 611
Тел: +359 896 922 611

E-mail: info@leatherside.eu

Skype: leatherbg
  Категории

Кожа за тапицерия

Кожа за колани

Кожа за обувки

Кожи с косъм

Разпродажба

  www.кожа.bg

Начало

За ВЕСТЕД ЛЕДЪРС

Полезна информация

Контакти

Използване на Бисквитки

Условия за ползване

 
© 2011 - 2018

Всички права са запазени от "ВЕСТЕД ЛЕДЪРС" ЕООД.


www.кожа.bg

nerasoft v3.0.9.1